Constructie robots
 

 

 Contact 
 
Curriculum Vitae
 
Portfolio studie
 
 
 
 
ROBIN2004 logo
Text Box: Stille Putten 92
2612 KV Delft

Telefoon 015-2159072
FaxMail 0842238295 
Mobiel 06-10571786
 
 
Diverse bouwrobots
   ROBIN2004   |  DIENSTEN  |  PROJECTEN  |  CATALOGUS  |  DOWNLOADS  |  OVERIGE    
 
ROBIN 2004
AUTOMATISERINGSDIENSTEN VOOR DE BOUW

ir B. A. Delprado                                                          

Ik ben op 8 december 1999 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft bij de vakgroep Bouwmanagement & Vastgoedbeheer, tegenwoordig Real Estate & Housing geheten. Gedurende mijn opleiding heb ik kennis vernomen van onder andere de volgende vakgebieden: projectmanagement, uitvoeringstechnieken, kosten calculatie, projectontwikkeling, facility management en beheer van gebouwen. Voor een specialisatie in de bouwmanagement kant van de vakgroep heb ik gekozen omdat het spanningsveld tussen het uitvoeringsproces en het ontwerpproces mij erg aanspreekt. Veel knelpunten die tijdens de uitvoering op de bouwplaats plaatsvinden hebben hun oorzaak in de ontwerpfase.

Tijdens mijn afstudeeropdracht, robotiseringsmogelijkheden op de bouwplaatsen in Nederland, heb ik mij uitvoerig beziggehouden met onderzoek naar de knelpunten op de bouwplaatsen in relatie tot het toepassen van bestaande bouwrobots als mogelijke oplossing.

Daarnaast heb ik ervaring opgedaan met het toepassen van computers door het ontwikkelen van het computerprogramma ROBIN2000 (Randvoorwaarden Operationalisatie Bouwrobots In Nederland) waarin het resultaat van mijn afstudeeronderzoek is verwerkt.

De stageperiode bij de Amsterdam ArenA heeft mij geleerd hoe belangrijk een goede informatievoorziening en samenwerking tussen de diverse participanten in het bouwproces is.

Mijn werkzaamheden bij SCS BV, een automatiseringsbedrijf voor de bouw onderstreept dit. In de 4 jaren bij SCS BV heb ik veel ervaring opgedaan in onder andere het ontwikkelen van IT programma’s (Visual Basic, MySQL) voor het beheersen van bouwprocessen gebaseerd op Industrieel Flexibel en Demontabel/Duurzaam Bouwen technieken (IFD).
Onder andere een IT programma voor het exporteren van kosten- gegevens van MS Project naar een EXCEL spreadsheet heb ik ontwikkeld.
De doelstelling van de werkzaamheden is het integreren van diverse aspecten van het bouwproces (ontwerp, kosten en tijd) voor integrale procesbeheersing.

Voor meer informatie over mijn opleiding en werkervaring verwijs ik u naar de Portfolio en de Curriculum Vitae.

 Met de vriendelijke groeten,

 

ir B Delprado
2004 - ROBIN2004 Alle rechten voorbehouden